Utrecht Region Startup of the Year

Criteria

Categorieën Utrecht Region Startup of the Year

Om in aanmerking te komen voor de USOTY-verkiezing in een van de drie categorieën, geldt het volgende. Aan de eisen van iedere categorie moet worden voldaan om überhaupt deel te mogen nemen aan de betreffende categorie. De criteria die zijn opgenomen onder het kopje ‘jurybeoordeling’ geven aan waar de jury op let, maar zijn niet bepalend voor de vraag of deelname mogelijk is of niet. Het is dus mogelijk om in meerdere categorieën deel te nemen.

Early Stage

Eisen

 • Opgericht in 2016 of later;
 • Tenminste 2 founders;
 • Gevestigd in Utrecht Region (provincie Utrecht en regio Gooi- en Vechtstreek);

Jurybeoordeling

 • Mate van schaalbaarheid van de oplossing;
 • Mate waarin marktvraag is gevalideerd (dit kan worden onderbouwd door het aantal betalende klanten, maar als alternatief of aanvullend ook door het aantal klantinterviews en de activiteiten die zijn ondernomen om het businessmodel te valideren);
 • Of er een maatschappelijk probleem wordt opgelost of niet;
 • In hoeverre de betreffende startup als ‘een waardig vertegenwoordiger van de regio’ zou kunnen worden gezien;

Later Stage

Eisen

 • Opgericht tussen 2011 en 2015 (inclusief 2015);
 • Tenminste 2 founders;
 • Gevestigd in Utrecht Region (provincie Utrecht en regio Gooi- en Vechtstreek);

Jurybeoordeling

 • Mate van schaalbaarheid van de oplossing;
 • Mate van groei die de onderneming al heeft laten zien (in aantal fte/omzet);
 • Samenstelling van het team;
 • Of er een maatschappelijk probleem wordt opgelost of niet;
 • In hoeverre de betreffende startup als ‘een waardig vertegenwoordiger van de regio’ zou kunnen worden gezien;

Impact

Eisen

 • Opgericht na 2011;
 • Tenminste 2 founders;
 • Zelfstandige onderneming;
 • Gevestigd in Utrecht Region (provincie Utrecht en regio Gooi- en Vechtstreek);
 • Onderschrijft Code Sociale Ondernemingen

Jurybeoordeling

 • Mate waarin de maatschappelijke missie centraal staat (impact first);
 • Mate waarin het verdienmodel is gevalideerd (niet afhankelijk van subsidies);
 • Mate waarin sprake is van evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen bij bestuur en beleid.